Polityka prywatności  https://lubiesport.com/

 

Dbamy o to, aby jak najbardziej ułatwić Użytkownikom naszej strony wygodne i bezpieczne korzystanie z jej treści oraz zapoznawanie się z ofertą naszej firmy. W tym celu strona https://lubiesport.com/ jest wyposażona w narzędzia które przetwarzają dane osobowe. W naszej Polityce prywatności chcemy wytłumaczyć naszym Klientom jakie dokładnie dane są przetwarzane, w jakim celu to robimy i jakie są możliwości z tym związane.

 

 1. Administratorem danych osobowych czyli podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych jest Uczniowski Klub Sportowy „LUBIĘ SPORT” z siedzibą w Oławie, ul. Zaciszna 94/3, 55 – 200 Oława, posiadający numer NIP 9121932285, adres e – mail: lubiesport@gmail.com.

 

Jakie dane zbieramy?

 

 1. Podczas wizyty na naszej stronie, nasz system serwerów rejestruje dane komputera odwiedzającego, niezbędne dla zapewnienia funkcjonalności i działania systemu:

 

 

 1. Dane te nie obejmują danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu itp.

 

 1. W przypadku wysłania zapytania za pomocą formularza kontaktowego w zakładce „Kontakt”, użytkownik podaje swój adres e-mail, ewentualnie w wiadomości podaje swoją lokalizację. Informacje te są nam potrzebne w celu odpowiedzi na pytanie sformułowane w formularzu, i ewentualne dokonanie wyceny na potrzeby której potrzebujemy tych danych. Nie udostępniamy tych informacji osobom trzecim i nie są przez nas wykorzystywane w innych celach niż powyższy.

 

 1. Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika np. podczas rejestracji w serwisie, jak i na mocy ustawowego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, koniecznych do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. Podstawą do przetwarzania danych osobowych Użytkowników może być także prawnie uzasadniony interes Administratora. Zakres przetwarzania danych osobowych zależy od celu, w jakim zostały zebrane.

 

 1. W czasie korzystania ze strony internetowej lubiesport.coml i dalszych podstron możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza kontaktowego, przesłanie zapytania, podanie adresu – e mail w celu umieszczenia komentarza lub w inny sposób. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i stanowi zarazem zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych

 

W jakim celu zbieramy dane?

 1. W celu nawiązania współpracy (rekrutacji zawodnika)
 2. W celu wysłania newslettera (po wyrażeniu zgody)
 3. W celu marketingowym i promocyjnym (po wyrażeniu zgody, do reklamy GoogleAdwords)
 4. W celach analitycznych (do wykorzystania w narzędziu Google Analytics);
 5. W celu publikacji Twojej opinii na stronie internetowej (po wyrażeniu zgody)

 

 1. Zbieramy dane zapisane w cookie aby dopasować treści do Państwa potrzeb. Jako „treści” rozumiemy to, co publikujemy na naszej stronie. Dane zapisane w cookie pozwalają nam utrzymać poprawne działanie serwisu, sprawdzić potrzeby użytkowników strony za sprawą monitorowania sposobu korzystania z naszej strony. Dzięki temu możemy lepiej dopasować treści do konkretnego użytkownika. Zbieranie danych cookies jest poparte wyrażoną przez nich zgodą.

 

 1. Po wyrażeniu zgody przez użytkownika, za pomocą zgromadzonych danych (cookies) możemy dopasować wyświetlane reklamy aby były dla niego bardziej interesujące.

 

Inni odbiorcy

Jeśli wymaga tego od nas obowiązujące nas prawo, musimy przekazać dane osobowe uprawnionym do tego podmiotom, takim jak sądy, urzędy skarbowe czy organy ścigania.

 

Twoje prawa

 1. Tam, gdzie wymagana jest zgoda na wykorzystywanie danych osobowych, jest także możliwość cofnięcia tej zgody. W tym celu należy skontaktować się z nami mailowo na adres: lubiesport@gmail.com.

 

 1. Użytkownik ma dostęp do wglądu do swoich danych osobowych. W tym celu należy skontaktować się z nami mailowo na adres lubiesport@gmail.com,  a prześlemy odpowiedni plik z danymi.

 

 1. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 1. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Należy mieć na uwadze że będzie się to wiązało z ograniczeniem korzystania ze wszystkich funkcji serwisu.

 

 1. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych Użytkownik nie będzie mógł korzystać z serwisu.

 

Jak długo przechowujemy dane?

W przypadkach, gdy przetwarzamy dane w oparciu o zgodę użytkownika, jego dane osobowe będą przechowywanie do czasu zakończenia realizowania przez nas usług, której dotyczyła wyrażona zgoda, ale nie dłużej niż do czasu ewentualnego cofnięcia przez użytkownika zgody.

 

Postanowienia końcowe

 1. W sprawie wszelkich wątpliwości można się zwrócić do bezpośrednio do nas na adres:

 

Uczniowski Klub Sportowy „LUBIĘ SPORT”

 1. Zaciszna 94/3

55 – 200 Oława

Tel.

e – mail: kontakt.lubiesport@gmail.com

 1. Masz prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich  danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), https://abi.giodo.gov.pl